Partneři

Partneři

Nadace ČEZ


drawing

https://www.nadacecez.cz/

Česká matematická společnost

https://www.jcmf.cz/frontpagecms

Česká nukleární společnost

https://nuklearnispolecnost.cz/

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

https://www.fjfi.cvut.cz/cz/

Qminers

https://qminers.com/


Letní soustředění TCN pořádají studenti pod Studentskou unií při FJFI